Dyskusja: Obecność II wojny światowej w muzeach europejskich

PIĄTEK 1.12.2017

Obecność II wojny światowej w muzeach europejskich
18.30 – 20.00 | Ratusz, Sala Mieszczańska (ul. Sukiennice 14/15)

Od kilku lat obserwujemy koniunkturę na budowę muzeów historycznych. Nie dotyczy ona tylko Europy Środkowo-Wschodniej, lecz jest tendencją ogólnoeuropejską. Można się zastanowić, co sprawia, że istnieje teraz taki popyt na popularyzowanie historii w tej formie? Czy ma to związek z wymianą pokoleniową? Już przed laty małżeństwo Aleida i Jan Assmann pisali, że zanim pamięć komunikacyjna zamieni się w kulturową, konieczny jest upływ czasu. Wówczas to generacja ustępująca chce jeszcze przekazać te ze swoich doświadczeń, które jej zdaniem winny znaleźć się w rezerwuarze pamięci kulturowej. Dzisiejsze muzea są właśnie takimi zbiorami pamięci kulturowej. Jak kształtowana jest ich zawartość? Czy problem ten ogranicza się tylko do jednego państwa, narodu? Jaką przyszłość mają muzea transnarodowe?

Na przykładzie II wojny światowej warto prześledzić, jak funkcjonuje ta pamięć, jakie elementy się w niej znalazły. Co chcemy/powinniśmy jako Europejczycy pamiętać? Tu rodzi się kolejne pytanie o rolę i znaczenie państw i instytucji, które prowadzą działania określane mianem polityki historycznej. Sposób pokazywania II wojny światowej uznać można za swego rodzaju papierek lakmusowy, odzwierciedlający pewne zjawiska i tendencje na tym polu. W czasie dyskusji z udziałem historyków i muzealników chcemy zastanowić się nad fenomenem dzisiejszych muzeów, nad sposobami ukazania II wojny światowej w muzeach europejskich, narodowych i regionalnych, wreszcie zastanowić się, ile historii są w stanie przyswoić sobie Europejczycy, by katastrofa XX w. już się nie powtórzyła.

PANELIŚCI:

prof. Dieter Bingen, Deutsches Polen Institut, Darmstadt
prof. Włodzimierz Borodziej, Instytut Historyczny, Uniwersytet Warszawski dr Maciej Łagiewski, Muzeum Miejskie Wrocławia
Joanna Urbanek, Dom Historii Europejskiej, Bruksela

MODERACJA: prof. Krzysztof Ruchniewicz