Dyskusja: Reparacje wojenne w stosunkach Polsko-niemieckich, prawne i historyczne aspekty

PIĄTEK 1.12.2017

Reparacje wojenne w stosunkach Polsko-niemieckich, prawne i historyczne aspekty
14:30-16:00 | CSNE, sala 13 (ul. Strażnicza 1-3)

Panel dotyczy wybranych aspektów prawnych, historycznych i społecznych związanych ze skutkami majątkowymi zakończenia II wojny światowej. Tematyka reparacji wojennych, jak pokazują wydarzenia ostatnich miesięcy na scenie polskiej polityki, jest wciąż aktualna i wpływa na stosunki polsko-niemieckie. Dyskusja podczas panelu opierać się będzie o perspektywę prawa międzynarodowego, europejskiego i polskiego konstytucyjnego i zostanie osadzona w kontekście historyczno-społecznym. W panelu udział wezmą wybitni specjaliści, historycy i prawnicy. Połączenie perspektywy historycznej z aktualnymi wydarzeniami na scenie politycznej pozwoli zaprezentować pogłębioną ocenę roszczeń reparacyjnych. Poruszone zostaną takie aspekty jak historyczno-społeczne uwarunkowania podejmowanych decyzji w sprawach reparacji wojennych w związku z zakończeniem II wojny światowej (prof. Włodzimierz Borodziej), problem świadczeń dla ofiar prześladowań nazistowskich w Polsce i doświadczenia z negocjacji Polski i Niemiec w latach 1990–2000 (prof. Jan Barcz), perspektywa podstaw dla roszczeń reparacyjnych w prawie międzynarodowym i ocena immunitetu państwa w kontekście skarg odszkodowawczych jednostek (prof. Artur Kozłowski) i perspektywa prawa Unii Europejskiej (prof. Robert Grzeszczak).

PANELIŚCI:

prof. Jan Barcz, kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego i Unii Europejskiej Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie

prof. Włodzimierz Borodziej, profesor w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego

prof. Artur Kozłowski, kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego
i Europejskiego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

MODERACJA: prof. Robert Grzeszczak