Prezentacja książki: Der Geist Polonias. Dwa wieki recepcji kultury polskiej w Niemczech 1741–1942, pod red. Marka Zybury

PIĄTEK 1.12.2017

Der Geist Polonias. Dwa wieki recepcji kultury polskiej w Niemczech 1741–1942, pod red. Marka Zybury (Poznańska Biblioteka Niemiecka, t. 46)
14:30-16:00 | CSNE, sala 43 (ul. Strażnicza 1-3)

Wiek XVIII zrodził w niemieckiej narracji o Polsce na podglebiu ideologii oświeceniowej i w politycznych warunkach absolutystycznej formy rządów krajów niemieckich wyobrażenia, które, ewoluując potem mniej lub bardziej, trwale określiły niemiecki wizerunek Polski i Polaków aż po obecne czasy, a na pewno żywe były one jeszcze w minionym stuleciu. […]

Podejmując się (prze)śledzenia dróg i bezdroży rozwoju mentalności grupowej w przeszłości pod kątem roli, jaką odgrywały w jej kształtowaniu (i w funkcjonowaniu jej społecznego podglebia) kolektywne stereotypy, wstępujemy na niepewny grunt. […] Nie zwalnia nas to jednak, także w perspektywie naszych zobowiązań wobec przyszłości, z podejmowania
p r ó b ich poznania i zrozumienia. Do takiej próby poznania i zrozumienia niemieckiego spojrzenia na Polskę i Polaków we ‘wczorajszej’ zaledwie przeszłości, której tchnienie czujemy jeszcze na sobie, zaprasza ta antologia.

W spotkaniu wezmą udział: prof. Marek Zybura; prof. Hubert Orłowski, redaktor naukowy Poznańskiej Biblioteki Niemieckiej; prof. Ryszard Wryk, prezes Wydawnictwa Nauka i Innowacje

MODERACJA: dr Piotr Przybyła