Spotkanie autorskie: Filip Gańczak, Polski nie oddamy. Władze NRD wobec wydarzeń w PRL 1980–1981

PIĄTEK 1.12.2017

Filip Gańczak, Polski nie oddamy. Władze NRD wobec wydarzeń w PRL 1980–1981
16.30 – 18.00 | Centrum Edukacyjne IPN Przystanek Historia (pl. Strzelecki 25)

Czy w latach 1980–1981 władze NRD szykowały się do interwencji zbrojnej w Polsce, by powstrzymać rewolucję Solidarności? Dlaczego Erich Honecker bał się „polskiej choroby”? W jaki sposób wschodnioniemieckie resorty siłowe pomogły Wojciechowi Jaruzelskiemu w podjęciu decyzji o wprowadzeniu stanu wojennego?

„Polski nie oddamy” to błyskotliwa analiza polityki Niemieckiej Republiki Demokratycznej w czasie przełomowych wydarzeń w PRL – od strajków sierpniowych po 13 grudnia 1981 r. Autor przeprowadził skrupulatną kwerendę w archiwach, wnikliwej analizie poddał też źródła drukowane. Monogra a nie tylko porządkuje dotychczasowe ustalenia badaczy, lecz także znacząco poszerza wiedzę o NRD i najnowszej historii Polski.

W spotkaniu wezmą udział: dr Filip Gańczak, autor; dr Łukasz Kamiński, Uniwersytet Wrocławski; dr hab. Dariusz Wojtaszyn, Centrum im. Willy’ego Brandta

MODERACJA: dr Joanna Hytrek-Hryciuk, Instytut Pamięci Narodowej