Wieczór autorski: Róža Domašcyna, Richard Pietraß oraz tłumacze Leszek Szaruga i Marek Śnieciński

PIĄTEK 1.12.2017

Róža Domašcyna, Richard Pietraß
oraz tłumacze Leszek Szaruga i Marek Śnieciński
16.30 – 18.00 | Café Księgarnia Tajne Komplety (ul. Przejście Garncarskie 2 )

W ramach Zjazdu Niemcoznawców proponujemy spotkania z literaturą niemiecką na dwa sposoby – w formie wieczoru autorskiego i warsztatu translatorycznego – i na cztery głosy. Pierwszy głos należy do Róžy Domašcyny, poetyckiej nomadki z „obszaru tranzytowego” języków niemieckiego i górnołużyckiego, autorki kilkunastu tomów poetyckich, tłumaczki Achmatowej i Mandelsztama. O jej wierszach pisano, że „wkłuwają się w żyły” i krążą jak wirus – część z nich dostępna jest w polskim przekładzie, m.in. we wrocławskim „Helikopterze”. Drugi głos to Richard Pietraß, „dziecię świata”, jak pisał o nim Leszek Szaruga, autor niedający się zamknąć w jednej poetyce. W dorobku ma kilkanaście tomów poetyckich, kilkadziesiąt edycji (m.in. Arpa, Gustafssona czy Różewicza), przekłady Pasternaka, Heaney’a i Mickiewicza. Polskiemu czytelnikowi znany jest z wyboru wierszy „Moje Waterloo” (Kraków 2009). Gośćmi specjalnymi obu spotkań będą polscy tłumacze R. Domašcyny i R. Pietraßa, a przy tym przede wszystkim poeci, których we Wrocławiu przedstawiać nie trzeba: Leszek Szaruga i Marek Śnieciński.

MODERACJA: prof. Marek Zybura