Blok III: Migracje, granice i narracje

Sobota 2.12.2017

Migracje, granice i narracje
10.45 – 12.15 | CSNE, sala 13 (ul. Strażnicza 1-3)

Panel podejmuje problematykę migracji, w szczególności kryzysu migracyjnego w Niemczech i Europie po 2015 r. Przedmiotem dyskusji będą dyskursy dotyczące ograniczenia migracji, wprowadzenia granic oraz integracji migrantów. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na rolę migracji i granic w kampanii wyborczej poszczególnych partii w kontekście wyborów do Bundestagu w 2017 r. oraz kontrowersji politycznych dotyczących ww. kwestii. Panel otwarty jest również na propozycje z dziedziny kulturo- i literaturoznawstwa, które podejmują temat migracji i granic w sensie dosłownym i symbolicznym.

PANELIŚCI:

Maciej Folta, „Obraz Niemców w roczniku 1945 dziennika dolnośląskiego „Pionier” metodą pola semantycznego”

dr Krzysztof Garczewski, „Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa RFN według wizji Alternatywy dla Niemiec”

dr Mariusz Kozerski, „CSU po wyborach do Bundestagu w 2017 r.”

Krzysztof Wirkus, „Obrazy migracji w niemieckich muzeach: Friedland, BallinStadt, Bremerhaven”

dr Małgorzata Zduniak-Wiktorowicz, „Czy niemcoznawcą może być polonista? Sąsiedzkie zależności polonistyki, germanistyki i literatur narodowych”

MODERACJA: prof. Ireneusz Paweł Karolewski