Blok III: Religia, ekonomia i polityka

Sobota 2.12.2017

Religia, ekonomia i polityka
10.45 – 12.15 | CSNE, sala 43, (ul. Strażnicza 1-3) 

Związki zachodzące między religią a ekonomią i polityką są złożone. W niniejszym panelu uwaga skierowana będzie na wielorakie aspekty relacji między religią, ekonomią i polityką w Niemczech. Na ile można powiązać aspekty religijne w Niemczech z poszczególnymi doktrynami ekonomicznymi i politycznymi? Jakie znaczenie mają dyskursy dotyczące religii na funkcjonowanie instytucji ekonomicznych i politycznych? Tematyka może zostać uzupełniona o dodatkowe zagadnienia dotyczące religii, ekonomii i polityki wychodzące poza obszar nauk społecznych.

PANELIŚCI:

prof. Katarzyna Gelles, „Wrocławskie spotkania Róży Luksemburg (1871–1919)”

Anna Jędrzejczyk, „Zależność sposobu interpretacji ogłoszenia o pracę od wyznania w Niemczech”

dr Joanna Trajman, „Niemiecka socjaldemokratka Anke Martiny o potrzebie feminizacji polityki”

MODERACJA: dr Alicja Sielska