Forum Młodych Badaczy

Sobota 2.12.2017

Forum Młodych Badaczy
9.00 – 10.30 | CSNE, sala 13 (ul. Strażnicza 1-3)

Podczas Forum Młodych Badaczy zaprezentowane zostaną wyniki najnowszych prac naukowców, rozpoczynających badania w dziedzinie studiów niemcoznawczych. W centrum zainteresowania znajduje się analiza współczesnego systemu politycznego Niemiec i aktywnych w jego ramach ugrupowań nacjonalistycznych, zmiany obrazu przywództwa politycznego oraz roli kobiet w strukturach największych niemieckich partii politycznych. Dyskusji poddana zostanie także dynamika procesów migracyjnych w Niemczech w drugiej połowie XX i na początku XXI wieku, przy szczególnym uwzględnieniu zmian struktur zatrudnienia, kształtowania się modelu społeczeństwa wielokulturowego oraz wyzwań, przed jakimi stanęła Europa w obliczu kryzysu migracyjnego. Zarówno w kontekście przemian politycznych, społecznych, jak i kulturowych postawione zostanie pytanie o stosunek społeczeństwa niemieckiego do własnej przeszłości, o czynniki determinujące niemiecką pamięć historyczną oraz o sposoby mediatyzacji historii.

PANELIŚCI: 

Katarzyna Buczak, „Wyjazdy Polaków do legalnej pracy w NRD”

Tomasz Kosiński, „Doktryna polityczna Ottona Strassera i jej oddziaływanie na współczesny niemiecki nacjonalizm”

Sylwia Nehring, „Dzieje najnowsze Niemiec w muzeach fundacji Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland”

Sławomir Oxenius, „Überfremdung w niemieckojęzycznym kręgu kulturowym za szczególnym uwzględnieniem Szwajcarii”

Marlena Piotrowska, „Przywództwo polityczne kobiet na przykładzie frakcji CDU/CSU (1990–2017)”

Karolina Pruchniewicz, „Poznańscy Bambrzy w kontekście migracji i asymilacji kulturowej”

Klaudia Wackerman, „Niemiecka Europa czy europejskie Niemcy? Wizje polityki europejskiej w Niemczech w programach wyborczych partii i kampanii wyborczej przed wyborami do Bundestagu w 2017 roku”

MODERACJA: dr Anna Kurpiel