Kontakt

Uniwersytet Wrocławski,
Centrum Studiów Niemieckich
i Europejskich im. Willy’ego Brandta 

ul. Strażnicza 1-3
PL-50-206 Wroclaw

tel.: 48-71-375 95 01
e-mail: zjazd@wbz.uni.wroc.pl

e-mail: wbz@uni.wroc.pl